Către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea: Un Apel Pentru Apărarea Libertății de Conștiință

Către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea:
Un Apel Pentru Apărarea Libertății de Conștiință


Semnează Contestația


Adventiştii de Ziua a Șaptea din întreaga lume se confruntă cu o criză socială iminentă care ameninţă pe scară largă şi în general libertăţile religioase ale multora dintre membrii noştri.

Cea mai mare amenințare imediată o reprezintă impunerile guvernamentale privind vaccinarea împotriva COVID și sancțiunile pentru nerespectarea lor. În replică, este vital, pentru misiunea continuă a Bisericii, ca cei din conducerea noastră – din domeniul slujirii, din domeniul asistenței medicale, din domeniul educației și al publicațiilor – să acționeze cu cea mai mare sensibilitate, grijă și curaj. Acțiunile trebuie efectuate într-o manieră consecventă față de Punctele noastre Fundamentale de Credință, față de înțelegerea noastră escatologică stabilită și față de angajamentul nostru pe termen lung în ceea ce privește libertatea de conștiință, atât pentru noi înșine, cât și în calitate de martori adevărați pentru lume în protejarea acestei libertăți pentru ceilalți.

Acest document nu pledează pentru sau împotriva primirii unei vaccinări, ci mai degrabă susține că decizia este o alegere spirituală personală care se poate baza pe o credință religioasă sinceră. Biserica este astfel chemată să-și folosească influența și agenții/organizațiile săi/sale pentru a respinge impunerile sau orice alte politici care i-ar sancționa pe membrii săi, sau i-ar discrimina, astfel încât ei să nu fie nevoiți să renunțe la deciziile lor de conștiință.

Acest punct de vedere recunoaște pe deplin impactul extraordinar pe care l-a avut pandemia COVID în întreaga lume, ducând la îmbolnăviri grave și multe pierderi de vieți omenești. În timp ce ne deschidem inimile pentru a sluji celor care suferă dureri sfâșietoare, trebuie să ne asigurăm că răspunsul nostru la o criză ca aceasta este în concordanță cu angajamentul nostru față de principiile sănătății holistice și ale libertății religioase și ale libertății de conștiință.

Cu un spirit de profundă preocupare pentru succesul Mișcării noastre Advente la nivel mondial și bunăstarea spirituală, fizică, mentală, socială și economică a membrilor noștri, acest apel deschis este prezentat tuturor celor care sunt lideri adevărați și credincioși în mijlocul poporului lui Dumnezeu.

Astfel, solicităm cu respect conducerii tuturor entităților, precum și a celei de la toate nivelurile, din cadrul Bisericii, să dea curs următoarelor:

Datoria de a sluji întregului corp de credincioși

 1. Să recunoască existența unei preocupări medicale, etice și filosofice, în creștere rapidă, în rândul a zeci de mii de persoane din comunitatea noastră de credință și din comunitatea medicală și științifică mai largă, cu privire la siguranța și eficacitatea vaccinurilor COVID.
 2. Să încurajeze, prin acțiune și influență, înțelegerea deplină de către membrii noștri a Punctelor fundamentale de Credință #22 ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, care afirmă „că, deoarece trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, trebuie să avem grijă de ele în mod inteligent” (Romani 12:1, 2; 1 Corinteni 3:16, 17; 10:31). Astfel, Biserica trebuie să recunoască faptul că membrii de bună credință și onești, de pretutindeni pot avea convingeri foarte diferite cu privire la ceea ce înseamnă, în mod specific, să ne îngrijim de trupurile noastre în mod inteligent (Romani 14:1-4, 22, 23), în raport de criza actuală, și că mulți membri bine informați înțeleg că următoarele aspecte sunt adevărate:
  1. Este posibil ca cei care au fost vaccinați să mai contracteze COVID. Acest lucru contravine cu ceea ce este adesea înțeles ca fiind scopul unei vaccinări;
  2. Este posibil ca cei care au fost vaccinați să răspândească în continuare COVID. Acest lucru contestă ideea că cei nevaccinati reprezintă o amenințare pentru sănătatea colegilor și prietenilor lor, în timp ce cei vaccinați nu sunt;
  3. Este posibil ca cei care au fost vaccinați să se îmbolnăvească grav și să moară din cauza COVID. De fapt, conform rapoartelor oficiale de sănătate de la agențiile guvernamentale de sănătate relevante, în unele țări, multe dintre decesele cauzate de COVID au loc în rândul celor care sunt complet vaccinați;
  4. Unele persoane au suferit efecte adverse grave și chiar fatale în urma vaccinării împotriva COVID. Deși există o dispută cu privire la cât de rare sunt astfel de evenimente adverse, dacă ți se întâmplă un astfel de eveniment, ție sau persoanei dragi, raritatea evenimentului este irelevantă;
  5. Efectele pe termen lung ale vaccinărilor COVID sunt neidentificate și de necunoscut în acest moment. Acest lucru se datorează duratei reduse alocate pentru studiile asupra siguranței lor, care au avut loc înainte ca vaccinurile să fie puse la dispoziția publicului;
  6. Vaccinările împotriva COVID reprezintă o amenințare mai mare pentru anumite segmente ale populației decât virusul în sine, incluzând, printre altele, copiii; cei care au deja imunitate naturală; si cei cu anumite afectiuni medicale. Astfel, unele segmente ale populației ar putea mai bine să renunțe la vaccinare și să se concentreze să fie cât mai sănătoase posibil, în concordanță cu înțelegerea adventă a sănătății.

Aceste puncte nu presupun o poziție conform căreia vaccinul nu ar trebui făcut și ele pot fi contestate de unii. Dar fiecare dintre aceste puncte se bazează pe informații despre sănătatea publică furnizate de agențiile guvernamentale sau de alte autorități recunoscute. Prin urmare, nu este nerezonabil să recunoaștem că mulți membri ai bisericii au înțelegeri și convingeri diferite, față de aceste puncte. Convingerile lor trebuie să fie respectate de Biserică și luate în considerare în elaborarea oricărei poziții, politici sau atitudini publice legate de vaccinarea pentru COVID.

 1. Să recunoască faptul că liderii nostri au responsabilitatea de a sluji întreaga biserică și, prin urmare, sunt obligați să inițieze următoarele:
  1. Să evite orice postură sau atitudine publică cu privire la vaccinările împotriva COVID-19 care ar putea provoca o polarizare profundă în rândul membrilor, așa cum se întâmplă deja (1 Corinteni 12:25-27);
  2. Să încurajeze, favorizeze și să sprijine dialogul plin de respect cu privire la diferite puncte de vedere (Fapte 15:1-12; Daniel 1:9, 10);
  3. Să acorde mai mult timp și luare în considerare pentru rezultatele pozitive sau negative, în loc să se angajeze la acțiuni punitive împotriva persoanelor care ar putea fi conduse de Duhul Sfânt (Fapte 5:34-39);
  4. Să evite extremele, susținând/ adoptând o politică echilibrată de incluziune (Fapte 15:13-29; Isaia 30:21).
 2. Să punem mult mai mult accent – chiar, un accent principal – pe promovarea încrederii membrilor noștri în principiile mesajului de sănătate al lui Dumnezeu pentru a ajuta la evitarea îmbolnăvirilor și a comorbidităților, pentru a poziționa Biserica noastră în ochii publicului ca fiind cap și nu coadă, pledând pentru forme naturale de prevenire a acestei boli (Daniel 1:11-16; 3 Ioan 2; Exod 15:26).
 3. Să recunoaștem că poziția actuală a Bisericii, cu privire la vaccinări a fost adoptată într-un moment în care era imprevizibil faptul că noi vaccinuri urmau a fi implementate rapid în întreaga lume, fără siguranța obișnuită și protecțiile etice, normale, ale protocoalelor de implementare a vaccinurilor cunoscute și, prin urmare, poziția privind imunizarea/ vaccinarea nu ar trebui aplicată vaccinurilor împotriva COVID sau oricăror vaccinuri viitoare, care nu trec prin perioada obișnuită de testare de 5 până la 10 ani, cu o analiză deschisă a datelor privind siguranța și eficacitatea.

Datoria de a proteja libertățile religioase

 1. Să recunoască faptul că Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are datoria de a proteja cu fermitate libertățile religioase și civile, pentru membrii săi și pentru ceilalți, în lumina înțelegerii sale, pe perioade îndelungate, ale profeției biblice, conform căreia anumite libertăți vor fi restricționate în ultimele zile înainte de venirea lui Isus (Iuda 3; 2 Corinteni 3:17; Iosua 24:15; Apocalipsa 13:11; 1 Timotei 4:1).
 2. Să recunoască faptul că ansamblul de circumstanțe din lume și acțiunile guvernamentale amenință acele libertăți, în domeniul absolut vital, al convingerilor spirituale cu privire la trupurile noastre ca temple ale lui Dumnezeu (Matei 24:7-9; 1 Corinteni 6:19, 20; 2 Corinteni 3:17).
 3. Să recunoască faptul că Biserica și membrii săi ar trebui să-și păstreze independența de evaluare, față de cei înțelepți ai lumii. Hristos ne-a avertizat că, în vremurile din urmă, ar trebui să fim atenți să nu ne înșele cineva (Matei 24:4, 5, 11, 24). În special în chestiuni referitoare la cerința de a ne proteja trupurile, ca temple ale lui Dumnezeu, apostolul Pavel avertizează: „Nimeni să nu se înșele pe sine. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acesta, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor” și iarăși: „Domnul cunoaste gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte. Nimeni să nu se laude, dar, cu oamenii…” (1 Corinteni 3:18-21) … În vremuri pline de tulburări sociale și de incertitudine, reținerea în alegerea unei anumite părți, într-o problemă controversată, înainte ca toate faptele să fie cunoscute, este o virtute (Matei 7:15-20). În astfel de vremuri, tăcerea nu este doar elocvență; este și prudență (Iacov 1:5, 19).
 4. Să îmbrățișeze pe deplin Politica de lucru a Conferinței Generale pentru Afaceri Publice și Libertate Religioasă (Politici Departamentale), Secțiunea FL 05 Filosofie, care afirmă, printre altele, că:

  1. „Folosirea forței și a constrângerii este ostilă vieții, demnității și religiei autentice”;
  2. „uniunea dintre biserică și stat este o formulă sigură pentru discriminare și intoleranță și oferă un teren fertil pentru propagarea persecuției”;
  3. „Libertatea religioasă include dreptul fundamental al omului de a-și manifesta și practica religia în mod individual sau în părtășie cu alți credincioși… sub rezerva respectării drepturilor echivalente ale altora”.

 1. Să ne opunem public oricărei acțiuni guvernamentale care ne va condiționa să acceptăm noi principii și tehnici de control al societății, care vor fi folosite în viitor, după cum credem, pentru a aduce prejudicii economice și fizice vieților celor care au opinii diferite cu privire la închinare; și să rezistăm acum formării unei uniuni involuntare si de-facto între biserică și stat, susținând în mod anticipat, sau îmbrățișând impunerile statului, care vor călca în picioare conștiința persoanelor ce au calitate de angajați și a membrilor (Apocalipsa 13:11-17; 2 Tesaloniceni 2:9-). 12; 2 Corinteni 11:2-4, 13-15).

Acțiune

 1. Eliminarea politicilor și acțiunilor din cadrul organizațiilor și instituțiilor noastre bisericești, care au un impact negativ asupra persoanelor, referitor la exercitarea libertății de conștiință, prin forțarea, constrângerea sau recompensarea angajaților, ca să întreprindă o anumită acțiune, sau discriminând angajații în ceea ce privește oportunitățile de angajare, de ocupare a unor funcții, activități, călătorii sau asociere, libertate care trebuie să fie bazată exclusiv pe o alegere personală onorabilă și informată, de a accepta, sau a refuza vaccinarea (Romani 14:5; Fapte 23:1-5; 2 Corinteni 3:17; Luca 10:40-42).
 2. Să insistăm și să ne asigurăm că cei care sunt însărcinați cu protejarea libertăților noastre religioase sunt pe deplin implicați în această criză și o fac cu forța deplină a tuturor mijloacelor disponibile, fără a ține cont de considerațiile politice laice, sau de preferințele partizane, și că vor susține cauza libertății religioase în sălile guvernelor, în presă, în fața agențiilor științifice și în instanțele de judecată, opunându-se mai ales impunerilor cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, care încalcă integritatea corporală a membrilor, precum și capacitatea Bisericii de a se reuni și sluji membrilor săi și comunității. (Efeseni 6:9-20; Romani 2:11; Iacov 2:1).
 3. Să-i îndrume pe pastori și pe ceilalți lideri ai bisericii, în sensul că sunt liberi, atunci când li se cere, să scrie scrisori în numele Bisericii, să-i sprijine pe membrii care doresc o scutire pe motive religioase, de la vaccinarea COVID, și asupra faptului că ar trebui să folosească un limbaj atent, cum ar fi: „În conformitate cu învățătura Bisericii cu privire la sănătate, Adventiştii de Ziua a Șaptea cred că pot exista motive religioase, bazate pe credință, pentru a evita anumite programe de imunizare și că este sfatul Bisericii să-și îndemne membrii să-și urmeze conștiința în aceste chestiuni”, sau alte cuvinte cu acest sens. Orice politică actuală, a Bisericii și/ sau materiale online care fac referire la participarea pastorilor la o astfel de activitate ar trebui ajustate în consecință.

Concluzie

Facem acest apel la curaj, în apărarea libertății de conștiință, într-un spirit de preocupare și părtășie creștină și solicităm cu seriozitate sprijinul atât al persoanelor care sunt vaccinate cât și al celor care nu sunt vaccinate. Avem încredere în buna-credință a tuturor cititorilor pentru a recunoaște că poziția susținută în acest apel nu a fost făcută în pripă. Apelul de mai sus nu se bazează pe o convingere politică anume și nici pe o atitudine de ostilitate față de o autoritate legal abilitată sau față de legislația aplicabilă. Mai degrabă, la această poziție s-a ajuns după rugăciune și studiu, precum și reflecție atentă, și se bazează pe principii biblice relevante și pe o luare în considerare atentă a informațiilor medicale și de sănătate disponibile, dar care sunt uneori contradictorii. Această poziție este în deplină armonie cu următorul paragraf publicat pe data de 18 decembrie 2020 în Adventist Review, ziarul de interes general, al Bisericii Adventiste [sublinierea în original]:

„Reiterăm: DECIZIA DE A FI IMUNIZAT SAU NU ESTE ALEGEREA FIECĂREI PERSOANE ȘI TREBUIE LUATĂ PRIN CONSULTARE CU FURNIZORUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ. CERCETAREA PERSONALĂ PE ACEASTĂ TEMĂ ESTE IMPORTANTĂ. VOM URMA, ÎN FINAL, CU ÎNCREDERE PRACTICILE BIBLICE DE SĂNĂTATE ȘI SPIRITUL PROFETIC, ȘI VOM URMA CĂLĂUZIREA LUI DUMNEZEU ÎN VIEȚILE NOASTRE, CEEA CE NE VA ADUCE PACE ȘI SIGURANȚĂ ÎN LUAREA DECIZIILOR PROPRII.”

_______________________

Acest apel este adresat cu respect Adventiştilor de Ziua a Saptea de pretutindeni, şi în special celor care ocupă funcţii în conducerea organizaţională, instituţională şi locală a bisericii. Elaborarea acestui document a fost inițiată de Alianța pentru Libertate și Sănătate, un organism de slujire aparținând membrilor Adventişti de Ziua a Șaptea care promovează mesajul de sănătate al Bisericii şi libertatea de conştiinţă în luarea unor decizii specifice pentru sănătate, legate, în special, de pandemia COVID-19.

Președinte: Lela Lewis, MD, MPH, Phoenix, Arizona
Vicepreședinte/ Teme juridice: Jonathan Zirkle, JD, Loma Linda, California
Vicepreședinte general: Scott Ritsema, Lakeview, Michigan
Vicepreședinte/ Teme spirituale: Wyatt Allen, New Albany, Indiana
Vicepreședinte/ Teme medicale: Andrew Chung, MD, Clear Lake, California
Director media și comunicare: Chris Chung, Avon Park, Florida
Director telesănătate: Alan Maycock, Phoenix, Arizona
Consilier spiritual: Greg A. King, PhD, Collegedale, Tennessee

Acest apel a fost scris la îndemnul și cu sprijinul altor Adventişti care împărtășesc preocupările Alianței pentru Libertate și Sănătate. Faptul că numele lor sunt enumerate mai jos înseamnă doar că acele persoane își afirmă public sprijinul față de acest document și că acest sprijin este posibil să nu reflecte în mod necesar poziția sau punctul de vedere al vreunei entități sau organizații la care aceștia ar putea fi afiliați profesional.

Michael G. Hasel, PhD, Ooltewah, Tennessee
Ron Kelly, Berrien Springs, Michigan
Ronald A. Knott, Berrien Springs, Michigan
Gregory Nelson și Wendy Nelson, MD, Loma Linda, California
James Rafferty, North Fork, California
Conrad A. R. Vine, DMin, Berrien Springs, Michigan
Wes Youngberg, DrPH, Temecula, California

Translated by Dr. Gerhard Erbes PhD

Semnează contestația

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email